Nové číslo MKR Communio: Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Nové číslo Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 90) pokračuje další kapitolou v seriálu komentářů věnovaných jednotlivým částem Modlitby Páně. Tentokrát je pozornost autorů soustředěna na výklad prosby o chléb. Příspěvek Angela Scarana se zabývá zmíněnou prosbou Otčenáše z hlediska biblické teologie. Následující text Davida Vopřady předkládá způsoby, jak rozuměli této části modlitby církevní otcové, kteří se soustředili na hmotný, ale i duchovní význam slova chléb. V dějinách spirituality sehrál významnou roli komentář k Otčenáši, který sepsala sv. Terezie z Ávily. Nad tím, jak je v něm chápána prosba o vezdejší chléb se zamýšlí Vojtěch Kohut. Studie Roberta Svatoně srovnává, kterak interpretovali daný úryvek z Písma reformátoři Hus, Luther a Kalvín. Problematice stravování a zdravého životního stylu se v souvislosti s tématem čísla věnuje německý autor Martin Ramb. V posledním článku se pak autorka Jana Maroszová zaměřuje na vztah podnikání a křesťanství u Tomáše Bati.