Archiv
Vše na jednom místě

4/2021 Cesty k Bohu

Editorial ― 5

téma

Gnósissofia: poznání Boha ve velkých Pavlových epištolách
JAROSLAV BROŽ — 11

Mluvení či rozmlouvání o Bohu, ba v Bohu jako reflektovaná duchovní zkušenost
CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL — 22

Obraz Boha jako klíč ke zkušenosti křesťana
VERONIKA ŘEHÁKOVÁ — 39

Krása a umění jako cesty k poznání Boha
BARBORA ŠMEJDOVÁ – VERONIKA BLAŽEK IŇOVÁ – KLÁRA VOPATOVÁ — 52

Dantova cesta k trojjedinému Bohu v Božské komedii
PAVEL FRÝVALDSKÝ — 68

Jak mluvit o Bohu v prostředí sekulární univerzity
PETR MACEK ― 93

Jak může a má teologie promlouvat v naší současné situaci o Bohu?
JANA MAROSZOVÁ ― 98

Jediný spasitel
RÉMI BRAGUE ― 101

Abstracts ― 113

70 Kč