3/2020 Hranice

3/2020 Hranice

70 Kč
Kód položky: 2020-3

Editorial (233–234)

Paul Victor Desabres, Několik myšlenek o slově „hranice“ ve vybraných evropských jazycích (237–248)

Hans Schelkshorn, Posedlost překračováním hranic. Ke krizi moderny (249–259)

Jochen Sautermeister, Optimalizování bez hranic? Human enhancement a "homo deus" (260–270)

Petr Macek, Ctnost nacionalismu? (Křesťanská) reflexe fenoménu národních hranic (271–285)

Pavel Frývaldský, Překročení konečnosti. Bernhard Welte a Romano Guardini k hraničnímu fenoménu nicoty (286–302)

Jan Hojda, "Jen z lásky žít." Hranice nicoty jako vnitřní moment křesťanské víry (303–318)

Robert Svatoň – Barbora Šmejdová, Hranice a život v Nekonečném podle Adrienne von Speyr (319–333)

Jiří Baroš, John Courtney Murray a problematika veřejného konsensu (337–349)