Angelo Scarano: Výklad prosby "Posvěť se jméno tvé"

První číslo aktuálního ročníku Communia pokračuje ve výkladu Modlitby Páně úvahou o prosbě "Posvěť se jméno tvé". Slova o posvěcení Božího jména, která tvoří první prosbu Otčenáše, jsou podle Tomáše Špidlíka snad vůbec „nejtemnější k pochopení“ z celé této modlitby. K jejich osvětlení se editorovi čísla Vojtěchu Novotnému podařilo shromáždit reprezentativní výběr příspěvků domácích teologů, který odráží možnou šíři přístupu k tématu v současné české teologické reflexi.

Čtenářům nabízíme v elektronické podobě úvodní článek tohoto tématického čísla od biblisty Angela Scarana: Výklad prosby "Posvěť se jméno tvé".

O další text shromážděných v tomto vydání si můžete přečíst v editorialu.