4/2022 Tělo

4/2022 Tělo

99 Kč
Kód položky: 2022-4

Editorial ― 3

téma

Apologetika těla: Tělo jako způsob přístupu k Bohu
JOSÉ GRANADOS — 9

„Svým tělem oslavujte Boha.“ Tělo a tělesnost ve světle fundamentální teologie křesťanské sakramentality
JOSEF MIKULÁŠEK — 27

Od concupiscentia carnis k tělu Krista: Podoby těla ve Vyznáních svatého Augustina
JULIETTE DE DIEULEVEULT — 42

Vtělení, eucharistie a církev: Tělo ve světle Kristova tajemství podle Adrienne von Speyr
BARBORA ŠMEJDOVÁ — 54

Mé tělo bydlí v bezpečí (srov. Žl 16, 9)
LUISA KARCZUBOVÁ — 64

Kult „krásného“ těla: Kritické poznámky k zacházení tělem v současnosti
SASKIA WENDEL — 76

Abstracts — 85