Archiv
Vše na jednom místě

1/2022 Láska jako forma života

Editorial ― 3

téma

Od lásky k oběti: láska žitá Kristem
JACQUES-HUBERT SAUTEL — 9

Věrohodná je jen láska. Trvalé podněty pro současnou teologii
JAN-HEINER TÜCK — 17

Láska jako forma

HANS URS VON BALTHASAR — 35

Pandemie ze svátostné perspektivy
JOSÉ GRANADOS — 42

Bez počátku: Lidská svoboda a Boží všemohoucnost
ANTONIO LÓPEZ — 54

Abstracts — 77

99 Kč

2/2022 Cesty ke Kristu

Editorial ― 3

téma

Vydávat svědectví o Ježíši Kristu v dnešním světě. Přemítání o christologii
WALTER KARDINÁL KASPER — 7

Ikona neviditelného Boha
JEAN-LUC MARION — 22

Obraz Krista a spiritualita
VERONIKA ŘEHÁKOVÁ — 31

Bytí a Slovo: umění vypovídat o Ježíši Kristu
CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL — 42

Spiritualita kříže v duchovních obnovách Jiřího Víchy
STANISLAV ZATLOUKAL — 56

Kristův obraz a drama spásy.
K českému vydání knihy „Pán“ od Romana Guardiniho
PAVEL FRÝVALDSKÝ — 83

Abstracts — 92

99 Kč

3/2022 Zrození

Editorial ― 3

téma

Narození jako dar? Křesťanský pohled na aktuální téma
PAVEL FRÝVALDSKÝ — 9

Seberealizace nebo oběť? Mateřská touha, přirozené sklony a význam lásky
MICHELE M. SCHUMACHEROVÁ — 23

Lidské zrození a lidská svoboda
PETR MACEK — 46

Od jednoho narození ke druhému
FRANÇOISE BRAGOVÁ — 59

O křesťanské plodnosti v Mariánských meditacích Adrienne von Speyr
BARBORA ŠMEJDOVÁ — 75

Přirozenost neboli zrození
EDUARD FIEDLER — 83

Abstracts — 94

99 Kč

1/2021 Neuveď nás v pokušení

Editorial ― 5

téma
Proč Bůh zkoušel Abraháma? Četba 22. kapitoly knihy Genesis „zdola“
KONRAD SCHMID ― 11

Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého — pohled biblistiky
ANGELO SCARANO ― 22

Spásné pokušení. Órigenovská interpretace šesté prosby otčenáše
LORENZO PERRONE ― 38

Význam zřeknutí se ďábla ve spojení se křtem
DAVID VOPŘADA ― 46

Jak byl Kristus pokoušen? Gnómická vůle u Maxima Vyznavače
BERNARD POTTIER ― 57

Mluvte, abyste neupadli do pokušení. Pokušení, boj a řeč v křesťanské zkušenosti spásy podle Michela Foucaulta
BAPTISTE MILANI ― 71

„Pamatuj, že jsi tam proto, abys ho mátl.“ Pokušení v Lewisových Radách zkušeného ďábla
BARBORA ŠMEJDOVÁ ― 87

Embolismus a doxologie
RADEK TICHÝ ― 98

recenze
Proč dnes číst Tertuliánův traktát O modlitbě z 3. století?
JANA MAROSZOVÁ ― 109

Abstracts ― 114

 

70 Kč

2/2021 Křesťanství a kultura

Editorial ― 5

téma

Inkulturace se bezprostředně týká každého z nás
CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL ― 9

Křesťanství v kultuře současné doby
JOSEF MIKULÁŠEK ― 23

Kresťanstvo a kultúra na Slovensku
PAVOL HRABOVECKÝ ― 38

Teologie v souřadnicích digitální kultury
FRANTIŠEK ŠTĚCH ― 54

Náboženský smysl a liberální kultura
JIŘÍ BAROŠ ― 72

David C. Schindler — filosof křesťanské kultury
PETR MACEK ― 85

Obnova víry v kultuře a v kulturu
DAVID C. SCHINDLER ― 93

Abstracts ― 114

 

70 Kč

3/2021 Konec světa

Editorial ― 5

téma

Konečnost a naděje v biblické perspektivě dějin
JIŘÍ DOSOUDIL ― 11

Kristus Alfa a Omega
HANS URS VON BALTHASAR ― 23

Eschatologie a utopie
JOSEPH RATZINGER ― 30

Pohyb lidské existence a konce našich světů ve filmu Popel a démant
JAN HOJDA ― 46

Žijeme na konci časů? Jak se dnes dívat na chiliastické podoby křesťanství
REINHARD HEMPELMANN ― 66

„Dál a dál! Výš a výš!“: Šťastný konec Letopisů Narnie
BARBORA ŠMEJDOVÁ ― 77

Utopismus, dystopismus nebo spása: filmová dilemata v proroctvích o budoucnosti
KAREL SLÁDEK ― 90

Víra, naděje a láska jako salutory zdravotníků v době covid-19
VÍT BLANAŘ — MICHAL KOPECKÝ — ONDŘEJ PODESZWA — KAREL SLÁDEK ― 99

Abstracts ― 107

 

70 Kč